Reglement 5e MTB Race 6 uur van ’t Zand 2019

Zaterdag 14 september 2019

De organisatie van de 5e MTB Race 6 uur van ’t Zand is in handen van Stichting MTB ’t Zand. Zij hechten grote waarde aan veiligheid, sportiviteit en een aangenaam verblijf voor zowel deelnemers als toeschouwers. Het evenement zal plaatsvinden op recreatiepark ’t Zand te Alphen (gemeente Alphen-Chaam).

 Artikel 1. Deelname

De MTB Race 6 uur van ’t Zand bestaat uit een mountainbikewedstrijd met als doel zoveel mogelijk ronden te rijden gedurende 6 uur. De wedstrijd is voor solo-rijders (aparte fatbike klassement), duo’s (apart mixed duo klassement), trio’s en teams van 4 personen. De duo’s, trio’s en teams van 4 personen rijden in estafette vorm. Steeds is er één deelnemer op het parcours aanwezig. De deelnemers worden automatisch geklasseerd in de diverse categorieën. minimum leeftijd van deelname is 16. Minderjarigen (onder 18 jaar) moeten vergezeld zijn van minstens 1 meerderjarige in de ploeg en moeten een door  hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordiger getekende ouderlijke toestemming overleggen.

 

Artikel 2. Inschrijven

Deelnemers kunnen zich inschrijven vanaf 1 januari 2019 via de website www.mtbtzand.nl. Dit kan tot 1 augustus 2019. Na inschrijving ontvangt men een mail met alle betalingsgegevens. De organisatie behoudt zich het recht om de inschrijving eerder te sluiten als het maximum aantal deelnemers per categorie is bereikt. Hierbij wordt uitgegaan van 60 solorijders (excl. fatbikerijders), 30 duo’s (excl. mixed duo’s), 30 trio’s en 30 teams van 4 personen.

Vooraf inschrijven is verplicht. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en het inschrijfgeld. Bij voorinschrijving tot 1 april 2019 bedraagt het inschrijfgeld voor solorijders 25 euro, voor duo’s 50 euro, trio’s 75 euro en voor teams van 4 personen 100 euro. Vanaf 1 april 2019 bedraagt het inschrijfgeld voor solorijders 30 euro, voor duo’s 60 euro, trio’s 90 euro en voor teams van 4 personen 120 euro.

Dit bedrag dient in een keer overgemaakt te worden op het rekeningnummer van:

Stichting MTB ’t Zand

NL 77 RBRB 0954 9712 13

BIC code RBRBNL21

Onder vermelding van Naam (solorijder) of teamnaam.

Als de inschrijving definitief is ontvangt men een bevestigingsmail. Daarnaast wordt de inschrijving vermeld op de deelnemerslijst op de website www.mtbtzand.nl.

Bij afmelding voor 1 augustus 2019 worden er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het overige inschrijfgeld wordt teruggestort. Vanaf 1 augustus 2019 is er geen teruggave van het inschrijfgeld. Wel mag men een vervanger laten deelnemen.

 

Artikel 3. Mountainbike/helm

Aan de wedstrijd mag alleen deelgenomen worden met een mountainbike (zowel: 26 – 27,5 of 29 is toegestaan). Uiteraard geen elektrische. De mountainbike dient in goede staat van onderhoud te verkeren. Het dragen van een valhelm tijdens de wedstrijd is verplicht. Ook bij het inrijden.

 

Artikel 4. Verklaring goede gezondheid

De deelnemer verklaart door in te schrijven voor deze wedstrijd in goede gezondheid te verkeren en een goede fysieke conditie te hebben. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen voor, tijdens of na de wedstrijd.

 

Artikel 5. De wedstrijd

Om 11.00 uur starten de duo’s, trio’s en teams van 4. Een minuut later starten de solorijders (incl. fatbike). Gedurende de gehele wedstrijd is het verplicht voor iedere deelnemer om het stuurbord zichtbaar op de voorzijde van de mountainbike te hebben. Daarnaast mag het stuurnummerbord niet verkleind worden. Hierop staat een tijdstraf.

Daarnaast dient ook het rugnummer (midden) achterop het wielershirt aanwezig te zijn. Elk team, trio, duo of solorijder ontvangt één bidon met registratiechip van de organisatie die dient als “estafettestok”. De rijder die op het parcours aanwezig is dient de bidon altijd bij zich te hebben. Hierop zal door de organisatie gecontroleerd worden. De solorijders mogen hun registratiechip aan hun mountainbike bevestigen met een tie wrap (zo laag mogelijk op de fiets ivm de tijdregistratie).

Alleen in de wisselzone mag een team/trio of duo van rijder wisselen. Dit gebeurt door het doorgeven van de bidon. In de wisselzone mogen dus maximaal 2 rijders van 1 team gelijktijdig aanwezig zijn. De wisselzone is te bereiken via een aparte ingang. Er dient in de wisselzone altijd met de rijrichting mee gefietst te worden. Ook als je staat te wachten. Na het afwisselen dien je via de uitgang de wisselzone te verlaten. Elke vorm van hulp door derden is verboden. Men mag tijdens de wedstrijd op het wedstrijdparcours niet begeleid of geholpen worden, noch bevoorraad worden door buitenstaanders. In geval van een technisch probleem of materiaalbreuk, zal de deelnemer zich op eigen kracht moeten begeven via het officiële parcours (en in de juiste rijrichting) naar de wisselzone. Tijdens het evenement wordt er door de organisatie gecontroleerd op het niet volledig rijden cq afsnijden van het parcours. Constatering leidt tot diskwalificatie van het gehele team.

  

Artikel 6. Winnaar en prijzen

Het team, trio, duo of solorijder die na het verstrijken van 6 uur limiet de grootste afstand heeft afgelegd is winnaar van de 5e MTB Race 6 uur van ’t Zand. Dit wordt vastgesteld door het aantal ronden te registreren en de eventuele positie bij het overschrijden van de finish. Een kwartier na de finish zal een voorlopige uitslag opgehangen worden nabij de jurybus. Hierop kan een kwartier gereclameerd worden. Daarna is de uitslag officieel.

De eerste 3 in het klassement solo, fatbike solo, duo, duo mixed, trio en teams van 4 krijgen een prijs. In elke klasse is er een apart damesklassement.

 

Artikel 7. Reclame

Publiciteit op mountainbike en kleding is toegestaan. Voor alle andere vormen van reclame zoals vlaggen, spandoeken en banners ed met bedrijfspromotie dient vooraf met de organisatie contact opgenomen te worden.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid organisatie

De organisatie wijst elke aansprakelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstal, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers voortvloeiende uit deelname of het bijwonen van het evenement.

 

Artikel 9. Kennis van het reglement

Door zijn inschrijving en betaling van het inschrijfgeld verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en voorwaarden voor dit evenement.

 

Artikel 10. Medische verzorging

Gedurende het evenement is er een permanente medische post van www.sportdokters.nl aanwezig nabij de startlocatie. Ook op het parcours zijn zij met diverse vervoersmiddelen aanwezig.

 

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

Mocht tijdens het evenement blijken dat het reglement in iets niet voorziet, dan beslist de organisatie.

 

Artikel 12. Fair play

Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor iedereen. Op elk gedrag dat door de organisatie als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie en eventueel uitsluiting van de gehele ploeg. Onderling respect tussen deelnemers, toeschouwers en organisatie is van belang voor een goed verloop van het evenement. 

 

Overige info

Bij het afhalen van de startbenodigdheden ontvangt men per team/trio, duo of solo-rijder een startpakket bestaande uit:

  • Stuurbord per deelnemer (met naam)
  • 3 tie wraps per stuurbord
  • Rugnummer per deelnemer (met naam) en 4 spelden
  • 1 bidon met registratiechip
  • Goodie-bag (incl. lunchpakket)

Voor de bidon met registratiechip dient getekend te worden. Hiermee machtigt de deelnemer de organisatie om het bedrag van 50 euro van zijn/haar rekening af te laten schrijven, indien de registratiechip na afloop van de wedstrijd niet wordt ingeleverd of is verloren. Direct na de finish worden de chips door medewerkers van de organisatie in ontvangst genomen.

 

Rennerskwartier

Bij de startlocatie is er een aparte zone voor tenten en een voor campers/busjes. Auto’s dienen geplaatst te worden op de parkeerplaats nabij de startlocatie. U dient hiervoor de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. Al de genoemde zones zijn in de directe omgeving van de startlocatie en de wisselzone.