Reglement 2020

Reglement 6e MTB Race 6 uur van ’t Zand
Zaterdag 26 september 2020


De organisatie van de 6e MTB Race 6 uur van ’t Zand is in handen van Stichting MTB ’t Zand. Zij hechten grote waarde aan veiligheid, sportiviteit en een aangenaam verblijf voor zowel deelnemers als toeschouwers. Het evenement zal plaatsvinden op recreatiepark ’t Zand te Alphen (gemeente Alphen- Chaam).


Artikel 1. Deelname

De MTB Race 6 uur van ’t Zand bestaat uit een mountainbikewedstrijd met als doel zoveel mogelijk ronden te rijden gedurende 6 uur. De wedstrijd is voor solo-rijders, duo’s, trio’s en teams van 4 personen. De duo’s, trio’s en teams van 4 personen rijden in estafette vorm. Steeds is er één deelnemer op het parcours aanwezig. De deelnemers worden automatisch geklasseerd in de diverse categorieën. Minimum leeftijd van deelname is 16. Minderjarigen (onder 18 jaar) moeten vergezeld zijn van minstens 1 meerderjarige in de ploeg en moeten een door hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordiger getekende ouderlijke toestemming overleggen.

Artikel 2. Inschrijven

Deelnemers kunnen zich inschrijven vanaf 20 februari 2020 via de website www.mtbtzand.nl. Dit kan tot 1 augustus 2020.
Na inschrijving via de website ontvangt de deelnemer een betalingsmail met alle betalingsgegevens.
Stichting MTB ’t Zand NL 77 RBRB 0954 9712 13 BIC code RBRBNL21
Onder vermelding van Naam (solorijder) of teamnaam.

Bij voorinschrijving tot 1 april 2020 bedraagt het inschrijfgeld voor solorijders 25 euro, voor duo’s 50 euro, trio’s 75 euro en voor teams van 4 personen 100 euro. Vanaf 1 april 2020 bedraagt het inschrijfgeld voor solorijders 30 euro, voor duo’s 60 euro, trio’s 90 euro en voor teams van 4 personen 120 euro. Dit bedrag dient in een keer overgemaakt te worden.

Als de inschrijving definitief is (ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en het inschrijfgeld) wordt men vermeld op de definitieve deelnemerslijst, welke te vinden is op de website (www.mtbtzand.nl).

Bij afmelding voor 1 augustus 2020 wordt er 5 euro administratiekosten (per persoon) in rekening gebracht. Het overige inschrijfgeld wordt teruggestort. Vanaf 1 augustus 2020 is er geen teruggave van het inschrijfgeld. Wel mag men een vervanger laten deelnemen. Dit dient vooraf gemeld te worden bij de organisatie (info@mtbtzand.nl).

De organisatie behoudt zich het recht om de inschrijving eerder te sluiten als het maximum aantal deelnemers per categorie is bereikt. Hierbij wordt uitgegaan van 100 solorijders, 50 duo’s, 33 trio’s en 25 teams van 4 personen. Vooraf inschrijven is verplicht.

Artikel 3. Mountainbike/helm

Aan de wedstrijd mag alleen deelgenomen worden met een mountainbike (zowel: 26 – 27,5 of 29 is toegestaan). Een fatbike is toegestaan, hiervoor is geen apart klassement. Elektrische
mountainbikes zijn uitgesloten van deelname. Evenals gravelracers en cyclocross fietsen. De mountainbike dient in goede staat van onderhoud te verkeren. Het dragen van een valhelm tijdens de wedstrijd is verplicht. Ook bij het inrijden.

Artikel 4. Verklaring goede gezondheid

De deelnemer verklaart door in te schrijven voor deze wedstrijd in goede gezondheid te verkeren en een goede fysieke conditie te hebben. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen voor, tijdens of na de wedstrijd.

Artikel 5. De wedstrijd

Bij het afhalen van de startbescheiden dient een handtekening geplaatst te worden op de inschrijflijst voor ontvangst en kennisname van het reglement. Mocht er om wat voor reden een andere coureur opgesteld worden dan vooraf is ingeschreven (duo, trio of team) dan dient dit bij
het afhalen van de startbescheiden duidelijk aan de organisatie gemeld te worden. Na het ondertekenen van de startlijst is dit niet meer mogelijk. Bij constatering van een niet gemelde wijziging zal een sanctie maatregel worden toegepast.

Om 10.00 uur starten de duo’s, trio’s en teams van 4. Twee minuten later starten de solorijders (heren en dames). Gedurende de gehele wedstrijd is het verplicht voor iedere deelnemer om het stuurbord zichtbaar op de voorzijde van de mountainbike te hebben. Daarnaast mag het
stuurnummerbord niet verkleind worden. Bij constatering van het niet voldoen aan dit artikel wordt 1 ronde in mindering gebracht op het totaal aantal afgelegde rondes.

Daarnaast dient ook het rugnummer (midden) achterop het wielershirt aanwezig te zijn. Elk team, trio, duo ontvangt één bidon met registratiechip van de organisatie die dient als “estafettestok”.
De rijder die op het parcours aanwezig is dient de bidon altijd bij zich te hebben op de mountainbike in de bidonhouder. Draagt men de bidon te hoog (bidon achterzak/rugzak oid) dan wordt de ronde niet geregistreerd bij doorkomst start/finish.

De solorijders mogen hun registratiechip aan hun mountainbike bevestigen met een tie wrap (zo laag mogelijk op de mountainbike ivm de tijdregistratie).

Alleen in de wisselzone mag een team/trio of duo van rijder wisselen. Dit gebeurt door het doorgeven van de bidon. In de wisselzone mogen dus maximaal 2 rijders van 1 team gelijktijdig aanwezig zijn. De wisselzone is te bereiken via een aparte ingang. Er dient in de wisselzone altijd met de rijrichting mee gefietst te worden. Na het wisselen dien je via de uitgang de wisselzone te verlaten. Elke vorm van hulp door derden is verboden. Men mag tijdens de wedstrijd op het wedstrijdparcours niet begeleid of geholpen worden, noch bevoorraad worden door buitenstaanders. In geval van een technisch probleem of materiaalbreuk, zal de deelnemer zich op eigen kracht moeten begeven via het officiële parcours (en in de juiste rijrichting) naar de wisselzone. Tijdens het evenement wordt er door de organisatie gecontroleerd op het niet volledig rijden cq afsnijden van het parcours. Constatering leidt tot diskwalificatie van de solorijder of het gehele duo, trio of team.

Artikel 6. Winnaar en prijzen

Het team, trio, duo of solorijder die na het verstrijken van 6 uur limiet de meeste rondes heeft afgelegd is winnaar van de 6e MTB Race 6 uur van ’t Zand. Bij een gelijk aantal rondes is de tijd bepalend waarin dit aantal rondes is afgelegd. Een kwartier na de finish zal een voorlopige uitslag opgehangen worden nabij de jurybus. Hierop kan een kwartier gereclameerd worden. Daarna is de uitslag officieel.

De eerste 3 in het klassement solo 45-, solo 45+, duo, duo mixed, trio, en teams van 4 krijgen een prijs. In elke klasse is er een apart damesklassement (in soloklasse dames is er geen leeftijdscategorie).

Artikel 7. Reclame

Publiciteit op mountainbike en kleding is toegestaan. Voor alle andere vormen van reclame zoals vlaggen, spandoeken en banners ed met bedrijfspromotie dient vooraf met de organisatie contact opgenomen te worden. De organisatie maakt tijdens het evenement foto’s en films welke gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden van het evenement. Indien men hiertegen bezwaar heeft dient de deelnemer dit bij de inschrijving aan te geven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid organisatie

De organisatie wijst elke aansprakelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstal, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers voortvloeiende uit deelname of het bijwonen van het evenement.

Artikel 9. Kennis van het reglement

Door zijn inschrijving en betaling van het inschrijfgeld verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en voorwaarden voor dit evenement. Bij het afhalen van de startnummers moet men hiervoor ook een handtekening plaatsen.

Artikel 10. Medische verzorging

Gedurende het evenement is er een permanente medische post van www.sportdokters.nl aanwezig nabij de startlocatie. Ook op het parcours zijn zij met diverse vervoersmiddelen aanwezig.

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

Mocht tijdens het evenement blijken dat het reglement in iets niet voorziet, dan beslist de organisatie.

Artikel 12. Fair play

Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor iedereen. Op elk gedrag dat door de organisatie als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie en eventueel uitsluiting van de gehele ploeg. Onderling respect tussen deelnemers, toeschouwers en organisatie is van belang voor een goed verloop van het evenement.

Overige info

Bij het afhalen van de startbenodigdheden ontvangt men per team/trio, duo of solo-rijder een startpakket bestaande uit:

• Stuurbord per deelnemer (met naam)
• 3 tie wraps per stuurbord
• Rugnummer per deelnemer (met naam) en 4 spelden
• 1 bidon met registratiechip (solo alleen registratiechip)
• Goodie-bag per persoon (incl. lunchpakket)

Voor de bidon met registratiechip dient getekend te worden. Hiermee machtigt de deelnemer de organisatie om het bedrag van 50 euro van zijn/haar rekening af te laten schrijven, indien de registratiechip na afloop van de wedstrijd niet wordt ingeleverd of is verloren. Direct na de finish worden de chips door medewerkers van de organisatie in ontvangst genomen.

Rennerskwartier
Dit jaar is er een nieuwe start-/finishlocatie welke te bereiken is via de ingang van de zwemplas (gelegen aan de Voskuil Alphen). Dus niet via de ingang van het recreatiepark ’t Zand.

Bij de start-/finishlocatie (waar ook de wisselzone is gesitueerd) is er een aparte ruimte voor het plaatsen van tenten ed.
Auto’s, campers, busjes en caravans dienen op de daarvoor aanwezige parkeerplaatsen geplaatst te worden. Er zijn geen voertuigen toegestaan in het rennerskwartier. U dient de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. De parkeerplaatsen zijn op loopafstand van de start-finishlocatie en de wisselzone.

Overnachten
Op het nabij gelegen recreatiepark ’t Zand zijn volop overnachtingsmogelijkheden. De info is te vinden op www.tzand.nl
Het is niet toegestaan om te overnachten op het rennerskwartier.